Mid-Term Results

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Civil Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 1. Myanmar
 2. English
 3. Mathematics
 4. Engineering Science
 5. Engineering Mechanics
 6. Engineering Drawing
 7. Building Materials and Construction

 

 

ပုံမှန်သင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ် 1 2 3 4 5 6 7 Remark
1  မောင်သက်အောင် 1G C-1 D B D E C C E  
2 မောင်သီဟဆွေ 1G C-3 B B B C A A A  
3 မောင်မျိုးကျော်ကျော် 1G C-4 B B C D D B C  
4 မောင်အောင်ငြိမ်းချမ်း 1G C-5 D C C D D A D  
5 မဧကရီကျော် 1G C-6 C C D D E A D  
6 မောင်နေလရှိုင်းကို 1G C-7 D B D D C C D  
7 မဖူးပွင့်စံ 1G C-8 B B C D D C D  
8 မဇူးဇူးလိုင် 1G C-9 B B B C A A A  
9 မောင်အောင်နိုင်စိုး 1G C-10 D C D D D B E  
10 မောင်ညီညီမင်းနိုင် 1G C-11 B B D D D B B  
11 မောင်စောရန်နိုင် 1G C-12 C B B C A A C  
12 မောင်အောင်ဇင် 1G C-13 B B C D C D B  
13 မယဉ်ယဉ်ထွန်း 1G C-14 A B A B A C B  
14 မအိမ့်သွယ်ဦး 1G C-15 B B C C C B D  
15 မနွယ်နွယ်ဝင်း 1G C-16 B B D E C C B  
16 မောင်စန်းကိုဝင်း 1G C-17 C C D D D B B  
17 မောင်ကောင်းပြည့်စံ 1G C-18 B C B D B B C  
18 မသက်ထားဆွေ 1G C-19 B B A B A B C  
19 မသက်ဆုဝေ 1G C-20 B B D C D B D  
20 မောင်သန့်ဇင်ထွန်း 1G C-21 C B B D D B B  
21 မောင်ပြည့်စုံမှူး 1G C-22 C B D E C B D  
22 မခိုင်ဆုရည်လင်း 1G C-23 B C D D D B C  
23 မောင်သွင်ထူးအောင် 1G C-24 B B B C B A C  
24 မောင်အောင်သူဝင်း 1G C-25 B B B C A B A  
25 မယွန်းနဒီထက် 1G C-26 B B B A A A A  
26 မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် 1G C-27 B C B D E C D  
27 မအိမ့်ရွှေဇင်မြင့်မြတ် 1G C-28 B C B B A A B  
28 မောင်ရဲမောင်မောင်ဦး 1G C-29 B B A B B B A  
29 မောင်မျိုးသူရဇော် 1G C-30 C B B B A A A  
30 မောင်အောင်ပြည့်စုံ 1G C-31 B B B D C B C  
31 မောင်သုတညီညီ 1G C-33 B A A C C A A  
32 မောင်ဇော်မျိုးခန့် 1G C-34 D B C D D B B  
33 မောင်တိုးခန့်အောင် 1G C-36 B B B C B A A  
34 မောင်ရာဇာအောင် 1G C-37 C C D C D B D  
35 မောင်ခန့်ကိုကိုလွင် 1G C-38 D C E E D C D  
36 မောင်စိုင်းအောင်နေဦး 1G C-39 B B A B A A A  
37 မောင်ရာဇာဝင်း 1G C-40 B B B C A A A  
38 မောင်ဝေယံထက် 1G C-41 C B B D C A C  
39 မောင်ခန့်ဇော် 1G C-42 B B C B C B A  
40 မမေသင်းခိုင် 1G C-43 B A A B A A A  
41 မောင်ထက်လွန်း 1G C-44 C C B C B B B  
42 မောင်ရဲရင့်ပြည့်ဖြိုး 1G C-45 C B D D C B D  
43 မနှင်းပွင့်ဖြူ 1G C-46 B B A B A B A  
44 မောင်ငြိမ်းခန့်ကျော် 1G C-47 A B A A A B A  
45 မောင်တေဇကိုကို 1G C-48 C C E D B B D  
46 မယွန်းလဲ့ဖြူ 1G C-50 B C C D C A C  
47 မောင်ဇော်မင်း 1G C-51 D D C D D B E  
48 မောင်မြတ်မင်းကိုကိုအောင် 1G C-52 D D D E B A C  
49 မသီရိအောင် 1G C-53 B B B B A A B  
50 မောင်ပြည့်စုံခန့် 1G C-54 B B C C A A C  
51 မခင်မြတ်နိုးအောင် 1G C-56 B B B D C B D  
52 မောင်ကျော်သင်းနိုင် 1G C-57 B C C D B A D  
53 မခင်ယုယလှိုင် 1G C-58 B A C D B B B  
54 မောင်သက်ထွန်းဇံ 1G C-59 C C B D B A C  
55 မောင်ကောင်းထက်ညီညီ 1G C-60 C C E D B B D  
56 မောင်ရန်အောင်ဝင်း 1G C-61 D B E E C B C  
57 မောင်ဘိုဘို 1G C-62 B B B D B B B  
58 မောင်ကောင်းမြတ်လင်း 1G C-63 C B D D C B D  
59 မောင်ရဲသီဟကျော် 1G C-64 D D D E D A E  
60 မော်ငအောင်ပြည့်ဖြိုး 1G C-65 C C D E E B E  
61 မနန်းအေးထက်သန္တာထွန်း 1G C-66 B C B D A A B  
62 မစနိုးလဲ့ 1G C-67 C C D D B B C  
63 မောင်ပြည့်စုံ 1G C-68 B B B D A B C  
64 မမိုးမြင့်သူ 1G C-69 B C C E B A C  
65 မောင်မျိုးဆက်ပိုင် 1G C-70 B C B C B A C  
66 မသွယ်သွယ်ထွန်း 1G C-71 B B A A A B B  
67 မအင်ကြင်းခိုင် 1G C-72 C C E E C B D  
68 မောင်ဇင်ယံ 1G C-73 C C C E D C E  
69 မောင်ထက်အာကာလင်း 1G C-74 C C D E E B E  
70 မောင်မင်းအောင်စံ 1G C-75 C C E E E B E  
71 မစုလဲ့ဝေ 1G C-76 B B B D B B C  
72 မောင်ကောင်းပြည့်စုံ 1G C-77 C C C E D B B  
73 မသင်းဦးခိုင် 1G C-78 B C C D D C B  
74 မမေသဲဖြူ 1G C-80® C C C C C B A  
75 မစိုးနန္ဒာထွန်း 1G C-81® C D E E E C D  
76 မထားအိရွှန်းလဲ့ 1G C-82® C B E E E C D  
77 မောင်ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျော် 1G C-83® D D E E E C D  
78 မောင်ဥက္ကာခွန်းဆင့် 1G C-Ext-1 D B D E D D E  
79 မောင်ဟိန်းထိုက်ဇော် 1G C-Ext-2 D C D D C D D  

 

ညနေပိုင်းသင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌                    
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Electronic Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 1. Myanmar 
 2. English 
 3. Mathematics 
 4. Engineering Science 
 5. Engineering Mechanics
 6. Engineering Circuit
 7. Drawing 
 8. Digital Electronics 

 

ပုံမှန်သင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ် 1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1 မောင်ဝေယံမင်းခန့် 1G EC-1 C B D D B C B D  
2 မောင်မင်းကိုနိုင် 1G EC-2 D C E E E C E D  
3 မောင်ရဲဝင့်အောင် 1G EC-3 B C D D C B D E  
4 မောင်ရှင်းအောင် 1G EC-4 D D E E E B B D  
5 မသင်းချယ်ရီနိုင် 1G EC-5 A B C C A A A A  
6 မောင်စည်သူကျော် 1G EC-6 C C D D C B B D  
7 မခင်ကံ့ကော်သုံ 1G EC-7 C C D D C C B C  
8 မောင်ရဲသုဝေ 1G EC-9 C C D D B A A C  
9 မောင်စိုးမင်းထွန်း 1G EC-10 C C D D B B A C  
10 မောင်လမင်းသန့် 1G EC-11 B B C C A A A B  
11 မောင်ခိုင်ထွန်းလွင် 1G EC-12 B C C C D B C D  
12 မနှင်းနန္ဒာဝေ 1G EC-13 B B D D E B E D  
13 မောင်အောင်မင်းခန့် 1G EC-14 C C D D E C D E  
14 မောင်စွမ်းထက်ဇင် 1G EC-15 B B C B C A C C  
15 မယွန်းဝတ်ရည်ဖူး 1G EC-16 D D D E E C D E  
16 မောင်ကျော်ခန့်ညား 1G EC-17 C C E E E C D D  
17 မချစ်ဆုဝေ 1G EC-18 B C C C B B A B  
18 မမေသူဝင်း 1G EC-19 B B A A B A A B  
19 မဝတ်မှုန်ဦး 1G EC-20 D C D E E D D E  
20 မောင်ဇင်လှိုင်ထွန်း 1G EC-21 B C D D D B D B  
21 မောင်ဗိုလ်ဗိုလ်မင်း 1G EC-22 B B B B A A A A  
22 မဖူးမြတ်မွန် 1G EC-23 B B D D C B B C  
23 မောင်ကောင်းဆက်လင်း 1G EC-24 B C C E D B B D  
24 မကြွယ်ကြွယ်စိန် 1G EC-26 C B D C B A C C  
25 မငြိမ်းစန္ဒီ 1G EC-27 B B C D B A B C  
26 မောင်စိန်းထက်အောင် 1G EC-28 B B A A A A A B  
27 မမေဇင်ဖူး 1G EC-29 B C B C C A A A  
28 မအေးသန့်ရှင်း 1G EC-30 B C A A A A A A  
29 မသီရိဆုစံ 1G EC-31 C C C D E C A C  
30 မောင်ခန့်ငြိမ်းချမ်း 1G EC-32 D D E E D C B E  
31 မောင်ဇေယျာဖြိုး 1G EC-33 B C C D C A A C  
32 မောင်သန့်ဇော်ခန့် 1G EC-34 B C D E E D D E  
33 မောင်အောင်လှိုင်ဖုန်း 1G EC-36 B B D E D B C D  
34 မောင်ပြည့်ဖြိုးတင်း 1G EC-38 B A A A B A A B  
35 မောင်ရဲခန့် 1G EC-39 B B B A B A B C  
36 မလင်းလက်မေ 1G EC-40 B C C C B B B A  
37 မနှင်းနုထွေး 1G EC-41 B C B C B A A C  
38 မောင်ဟန်ထက်အောင် 1G EC-42 B C C B C A B C  
39 မမေမြတ်နိုးလွင် 1G EC-44 C C C D C A C C  
40 မောင်အုပ်မှူးဟန် 1G EC-45 C C E E C C B D  
41 မောင်မြတ်နိုးကို 1G EC-46 B C E D E C A B  
42 မောင်စိန်းမင်းထက် 1G EC-47 C C D D E D D D  
43 မောင်ဘုန်းမြင့်ကျော် 1G EC-48 B C C E A C B C  
44 မောင်ဇင်မင်းထက် 1G EC-49 C C C E B B B B  
45 မောင်ကောင်းဇေယျ 1G EC-50 C D D E D D C E  
46 မောင်ဆန်းထူးအောင် 1G EC-51 C C E E E D C D  
47 မောင်ထက်ဝေယံဦး 1G EC-53 C C D D E D E D  
48 မောင်စွမ်းထက်လွင် 1G EC-54 D C E E E E E E  
49 မစုပြည့်စုံ 1G EC-55 B B B B B A B C  
50 မောင်နိုင်လင်းအောင် 1G EC-56 C C E E D C D E  
51 မအေးမြတ်မွန် 1G EC-57 B D A B B B B C  
52 မောင်အောင်ပြည့်စိုး 1G EC-58 D D E E E E E E  
53 မစန်းယုမော် 1G EC-59 B C C C C A C C  
54 မလင်းလင်းချစ် 1G EC-60 B B B B B A B A  
55 မောင်ရာဇာထွေး 1G EC-61 B C A C A A A A  
56 မောင်အောင်ကျော်ဇောဟိန်း 1G EC-62 C D D E E C A C  
57 မသင်းရနံ့ 1G EC-63 C D D D C B C C  
58 မောင်အောင်ကောင်းဇင် 1G EC-64 C D D D C B B C  
59 မနွေးနွေးအောင် 1G EC-65 B D D E E C B E  
60 မဇင်လဲ့ဖြူ 1G EC-66 C D D D C A B C  
61 မောင်မင်းမြတ်သွေး 1G EC-67 D E E E E D C E  
62 မောင်ဝေယံစိုးမြင့် 1G EC-68 D C E E E B C D  
63 မောင်စိုင်းဆိုင်ဝမ်း 1G EC-70 D C D E C C D E  
64 မောင်ကိုကိုမျိုး 1G EC-72 C C D E C B C D  
65 မောင်ချမ်းမြေ့ဇော် 1G EC-73 D D E E C A B C  
66 မောင်ထက်ခန့်စိုးမိုး 1G EC-74 D E E E C C C D  
67 မောင်ဖြိုးသီဟကျော် 1G EC-75 D D E E E D C E  
68 မောင်ခန့်ကိုကိုမိုး 1G EC-76 C D E E E D C D  
69 မောင်ထူးထူးအောင် 1G EC-77 C D D E E D B D  
70 မောင်ကျော်သက်ဝင်း 1G EC-78 C D E E E C B E  
71 မောင်မျိုးလှိုင်ဦး 1G EC-80 E E E E E D D E  
72 မောင်ငြိမ်းချမ်းကို 1G EC-Ext-1 C D E E C D D D  
73 မခင်မိုးမြင့်ဇော် 1G EC-Ext-2 C C D D C A C C  

 

ညနေပိုင်းသင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌                    
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Electrical Power Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 1. Myanmar 
 2. English 
 3. Mathematics 
 4. Engineering Science 
 5. Engineering Mechanics
 6. Basic Electricity
 7. Analog
 8. Drawing

 

ပုံမှန်သင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1 မောင်ရဲသီဟ 1G EP-1 C B D E E D D D  
2 မောင်ဇေခန့် 1G EP-2 D C D E D D C C  
3 မောင်ထက်ဖြိုးဝေ 1G EP-3 B C C D C C C C  
4 မောင်လွင်မိုးအောင် 1G EP-4 C B E D D D C E  
5 မောင်ဇော်ဝင်းထက် 1G EP-5 B C B D D B B C  
6 မောင်ကောင်းချစ်သွေး 1G EP-6 C B C C D B C C  
7 မောင်အောင်ရဲထက် 1G EP-7 B B B C B A B A  
8 မရတနာလှိုင် 1G EP-8 B D D D E B C C  
9 မောင်နန်းမွမ်းစံ 1G EP-9 D C E E E E E E  
10 မောင်သားညီ 1G EP-10 C D D D E D C E  
11 မောင်ကောင်းထက်ဝေ 1G EP-11 B C D C D C C D  
12 မောင်ဟိန်းဇော် 1G EP-12 C C C D D B B D  
13 မောင်အောင်ဖြိုးသန့် 1G EP-13 C C D C D C C D  
14 မဆောင်းသဇင်နှင်း 1G EP-16 C D D D E C C E  
15 မောင်ကျော်ဇင်မင်း 1G EP-17 C C A C E C B E  
16 မမေမြတ်နိုးရွှေ 1G EP-18 B B C C A B A A  
17 မောင်သက်ပိုင်စိုး 1G EP-19 D C E E E D E E  
18 မောင်သန့်ဇင်စိုး 1G EP-20 C D D D E C C D  
19 မောင်လွင်မင်းခန့် 1G EP-22 C C C C D C B B  
20 မောင်အောင်ဘုန်းမြင့် 1G EP-23 C D D D E E D D  
21 မောင်မျိုးချစ်ဇော် 1G EP-24 C D D D E D D E  
22 မချစ်တုံတုံ 1G EP-25 A B C C D A B B  
23 မောင်ကောင်းခန့်ကျော်စွာ 1G EP-26 D B E D E D D E  
24 မောင်ထက်နောင်ဝင်း 1G EP-27 C D D E E D D E  
25 မောင်အောင်ကိုကိုမင်း 1G EP-28 C C C D D D D E  
26 မောင်မိုးဇော်ထက် 1G EP-29 C B A B A A A B  
27 မောင်သန်းဝင်းဦး 1G EP-30 B C D D E D D E  
28 မောင်ကျော်စိုးမိုး 1G EP-31 C C B C B D C C  
29 မောင်လှိုင်မြင့်ဝင်း 1G EP-32 C C E D D D D E  
30 မောင်ကျော်သူရထွန်း 1G EP-33 C C C D C D C D  
31 မောင်ထက်အောင်ကျော် 1G EP-34 C B B D C D D C  
32 မောင်မျိုးကျော်ဟန် 1G EP-35 C C B D C C B B  
33 မောင်သန့်ဇင်စိုး 1G EP-36 C D D E E E E E  
34 မရတီခိုင်စန်းယု 1G EP-37 B D D D E D D E  
35 မဆုမြတ်စိုး 1G EP-38 B C C D D C B E  
36 မသံစဉ်ရဲထွဏ်း 1G EP-39 B A D D D B B E  
37 မောင်ကောင်းဆက် 1G EP-40 C D D E E E D E  
38 မောင်မြတ်ဘုန်းခိုင် 1G EP-41 C C D D E C D D  
39 မရည်မွန်ဦး 1G EP-42 C C E E D D D E  
40 မဟေမှီကျော်မင်း 1G EP-43 B B E D C D C E  
41 မောင်နိုင်လွင်မိုးမြင့် 1G EP-44 B B B C D B B B  
42 မောင်ဖြိုးဝေလင်း 1G EP-45 B C C C C D B B  
43 မောင်သန့်ဇင် 1G EP-46 B D A C C B B B  
44 မောင်ရဲဝင်းထွန်း 1G EP-47 B C C C C B C B  
45 မောင်သော်ဇင်မင်းသန့် 1G EP-48 C D D E D D D B  
46 မောင်ဝေမင်းအိမ် 1G EP-49 C C D E D D D C  
47 မောင်ခွန်းဆက်နောင် 1G EP-50 C D D E D E D C  
48 မောင်ခန့်မင်းခန့် 1G EP-51 C C D E E D C C  
49 မောင်ဇွဲသူရည် 1G EP-52 C D C E D E D B  
50 မောင်အောင်ကျော်စိုး 1G EP-53 B E B C B A B A  
51 မောင်ဝေယံ 1G EP-54 B C C C B C B C  
52 မောင်ဟန်ငြိမ်း 1G EP-57 C D D D C D D B  
53 မောင်ရန်နိုင်ထွန်း 1G EP-58 B C D D B B B B  
54 မသီတာလှိုင် 1G EP-59 B D E C B A B C  
55 မဖူးမြင့်မြတ်ဗိုလ် 1G EP-60 C C E E C C C A  
56 မောင်အောင်ချမ်းငြိမ်း 1G EP-61 B C C D E D B C  
57 မောင်ရဲမြတ်အောင် 1G EP-63 C D E E E E E C  
58 မောင်မင်းဆက်အောင် 1G EP-64 C C D E D C C D  
59 မောင်ထက်အောင်ရှိုင်း 1G EP-65 C D E D D D C C  
60 မောင်ဇေင်မင်းထွေး 1G EP-66 C C A D C A B B  
61 မောင်ရဲမာန် 1G EP-67 B C A B A A B A  
62 မအေးသန္တာထွန်း 1G EP-68 B D D D B B C B  
63 မောင်ရဲဇာနည်မျိုး 1G EP-69 B D B C B B B B  
64 မောင်ရဲလင်းအောင် 1G EP-70 C D D D C C B B  
65 မမေဝေမာခိုင် 1G EP-71 B C B B C B B A  
66 မောင်ရန်ရှင်းအောင် 1G EP-73 C C C E C D C B  
67 မောင်ထက်အာကာစိုး 1G EP-74 B C C C C B B D  
68 မောင်အောင်ကိုကိုမြတ် 1G EP-75 C C C D D D C A  
69 မောင်စောဝါးအယ်သော 1G EP-77 B D B D C C C A  
70 မနန်းမွေဟွမ် 1G EP-78 C D D D D C C C  
71 မောင်ထက်အာကာ 1G EP-79 C D D E E D C D  
72 မောင်ဝင်းဖြိုးကျော် 1G EP-81 C D D E D D C C  
73 မမေရီထွေး 1G EP-82 C C C D D B C B  
74 မဥမ္မာကျော် 1G EP-83® B D D E D C C C  
75 မောင်လှိုင်ကျော်ဦး 1G EP-84® D D E E E E D B  
76 မောင်ကျော်လွင်အောင် 1G EP-85® D E E E E E E D  
77 မောင်မင်းသူရလွင် 1G EP-86® D D E E E E D B  

 

ညနေပိုင်းသင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌                    
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid- Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Mechanical Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 1. Myanmar
 2. English
 3. Mathematics
 4. Engineering Science
 5. Engineering Mechanics
 6. Workshop Technology
 7. Principles of Electrical Technology
 8. Drawing

 

ပုံမှန်သင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ် 1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  မောင်စိုင်းအုမ်ခေး 1G Mech-1  B B C E B C B B  
2 မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၁)  1G Mech-2  C C E E E E D E  
3  မောင်ပိုင်ဇေမင်းခန့် 1G Mech-3   B B C C C B B A  
4 မထက်ထက်ဝေ  1G Mech-4   D D E E E E E E  
5 မောင်ပိုင်စိုးသူ  1G Mech-5   D D D E C C  C B  
6 မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၂)  1G Mech-6   B B A B B B A A  
7 မောင်ဖုန်းမြင့်မင်းထွဋ်  1G Mech-7   D C C E D C  C Abs  
8 မောင်မျိုးပိုင်ခန့်  1G Mech-8   C D C D B C  C A  
9 မောင်လွင်ကိုကို  1G Mech-9   B C B D B B C A  
10 မောင်ကျော်စိုးဝေ  1G Mech-10   C C E D D C C B  
11 မစုရတီဝင်း  1G Mech-11   B B B A A A A A  
12  မောင်မင်းခန့်ထက် 1G Mech-12   C C D E E E C D  
13 မောင်စိုင်းဆမ်  1G Mech-13   D D D E B C B A  
14 မောင်စန်းမြင့်အောင်  1G Mech-14   B D B D A A B B  
15  မောင်လှိုင်မိုး 1G Mech-15   B B B B A C A B  
16 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး  1G Mech-16   B B B B C A A  A  
17 မောင်ဝေလင်းထွန်း  1G Mech-17   C C E E C B C C  
18 မောင်ဝေလျှံမိုး  1G Mech-18   B C D  E C C B C  
19  မောင်ထွန်းလင်းခိုင် 1G Mech-20   C D D E B D  D C  
20 မောင်ခန့်စည်သူ  1G Mech-21   D C C E C C B A  
21  မောင်ဇင်မင်းထက် 1G Mech-22   C C E E C C B A  
22 မောင်ဟိန်းဇော်ထက်  1G Mech-23   C C C D B B C B  
23  မောင်နိုင်လင်းထွန်း 1G Mech-24   B C C D B A A A  
24 မောင်ခန့်ကျော်ထင်  1G Mech-25   C C D E D B B B  
25 မောင်ဇွဲမာန်ဟိန်း  1G Mech-26   B B A B A B A A  
26 မောင်ဇေယျာမင်း  1G Mech-27   B C C D A B E A  
27  မောင်နိုင်ရဲလွင် 1G Mech-28   B B B C B C B B  
28 မောင်သန်းထိုက်စိုး  1G Mech-29   C C B C B B B A  
29 မဇင်ဇင်ငြိမ်း  1G Mech-30   B B A A A B A A  
30  မောင်အောင်မြတ်ကျော် 1G Mech-31   D C C E B C  C A  
31  မောင်မြတ်ကျော် 1G Mech-33   B C C E D C  C B  
32 မောင်အောင်မြင့်မြတ်  1G Mech-34   C D D D B B C A  
33  မောင်သိန်းသန်းဇော် 1G Mech-35   C C C D C C C B  
34 မောင်စစ်မာန်အောင်  1G Mech-36   B C E E B C C B  
35 မစုစုဝေ  1G Mech-37   B C B C C A B B  
36  မောင်ဇွဲထွဋ်ဝင်း 1G Mech-38   B B D E A B B A  
37 မသဇင်မော်  1G Mech-39   B C B D B A A A  
38  မနန်းမွေခမ်းအေး 1G Mech-41   C C D D C D C B  
39 မောင်သွင်ခန့်ဇော်  1G Mech-42   B B C B A A A A  
40  မောင်ကျော်ဇင်ခန့် 1G Mech-43   B C C D C C B C  
41 မသိမ့်ဆုဝေ  1G Mech-45  B C D D D B B C  
42 မောင်ခန့်ဇော်  1G Mech-46 C E E E E D E  
43  မောင်နိုင်ဘိုဘို 1G Mech-47   B  C D D D B B C  
44  မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်း 1G Mech-48   C E E E E D D D  
45  မောင်ငွေလမင်း 1G Mech-49   C C E D D B D C  
46  မရွှန်းလဲ့မိုး 1G Mech-50   B B C C  C B A B  
47  မောင်ဝေယံရဲရင့် 1G Mech-51   D C E D E D E D  
48  မအေးချမ်းသူ 1G Mech-52   B C D D C B B B  
49  မောင်အောင်ဘိုမြတ် 1G Mech-53   B C C E D B C B  
50  မောင်သီဟအောင်ခန့် 1G Mech-54   C D C D C C C A  
51 မောင်နေရဲဦး  1G Mech-55  C C B C  C B B B  
52 မောင်ဇော်ပိုင်ဦး  1G Mech-56  B C D D C B B B  
53 မောင်သူရိန်ကျော်  1G Mech-57  D C E E  E E D D  
54 မောင်သက်ဝေထွန်း  1G Mech-58  B C D D C D  A C  
55  မောင်ကျော်ဇင်လင်း 1G Mech-59  D C D D C B C C  
56 မောင်မင်းခန့်ကျော်  1G Mech-60  C C D D B B C A  
57  မောင်ဖြိုးမင်းဝေ 1G Mech-61  C C C D C E D C  
58 မအေးမဥ္ဇူလှိုင်  1G Mech-62  B C D C D B A B  
59  မောင်အောင်ဖြိုးဟိန်း 1G Mech-63  D D E E D E D D  
60 မအေးမြင့်မြတ်  1G Mech-64  B B C C B A A A  
61 မောင်ဟန်သော်ဇင်  1G Mech-65  C D  D E D E C C  
62 မောင်အောင်ခန့်ပိုင်  1G Mech-66  C B B B B D B A  
63  မောင်ဘုန်းမင်းသန့် 1G Mech-67  B B D D B D B B  
64 မသက်ထားမွန်  1G Mech-68  B B B B C A A A  
65 မနိုင်နိုင်ထွန်း  1G Mech-69  B C  C C B C B A  
66  မောင်စိုင်းဘုန်းမြင့်အောင် 1G Mech-70  D E E E E E E E  
67  မောင်လင်းခန့်အောင် 1G Mech-71®  C C E E A E B B  
68 မောင်စောဝဏ္ဏ  1G Mech-72®  C D D D B D B C  
69 မောင်မင်းခန့်ကျော်  1G Mech-73®  C D E E D E D B  
70 မောင်အောင်မျိုးစု  1G Mech-74®  B D E E D E D B  
71 င်ရဲမိုးအောင်  1G Mech-76®  C C D D D E D B  
72  မောင်မင်းရဲထက် 1G Mech-78®  C D E E D E D B  
73 မောင်စိုင်းနော်ခမ်း  1G Mech-79®  B D D D D C D B  

 

ညနေပိုင်းသင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌                    
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Information Technology)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 1. Myanmar
 2. English
 3. Mathematics
 4. Engineering Science
 5. Engineering Mechanics
 6. Com-Tech
 7. Engineering Drawing
 8. Analog & Digital

 

 

ပုံမှန်သင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ် 1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1 မောင်စိုင်းလင်းလက်ဟန် 1G IT-1 C C C D E D B C  
2 မောင်မင်းဟိန်းဆက် 1G IT-3 B C D D C A A A  
3 မောင်မင်းသန့်ကိုကို 1G IT-4 B C C C C A A B  
4 မောင်ဟိန်းထိုက်ဇော် 1G IT-5 D C D E E C D D  
5 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး 1G IT-6 C D D E E D C D  
6 မောင်ဝေယံဦး 1G IT-7 B B C C C A A B  
7 မသဲစုလှိုင် 1G IT-8 B B B B A A A A  
8 မောင်ဝင်းဘုန်းပြည့် 1G IT-9 C C D E E C E D  
9 မမြတ်နိုးဇော် 1G IT-10 C C D D C C B B  
10 မောင်ဟိန်းထက်ဇော်(၁) 1G IT-11 C C D D C C C B  
11 မောင်ဖြိုးဝဏ္ဏအောင် 1G IT-12 C C E E E D E D  
12 မောင်ခန့်စည်သူအောင် 1G IT-13 B C D E D D B B  
13 မောင်စိုင်းဆိုင်ဝမ်းလျှန် 1G IT-14 C C D E D C C C  
14 မယွန်းဝတီကျော် 1G IT-15 C B D E E C D D  
15 မောင်နိုင်မင်းခန့် 1G IT-16 C C C E E C C C  
16 မမေသူခိုင် 1G IT-17 C C C D C C B C  
17 မောင်နေထွန်းလင်း 1G IT-18 D B E E E B C E  
18 မောင်ရန်ပိုင်ဖြိုး 1G IT-19 C B E D D B D D  
19 မမြတ်ပန်းဝရီ 1G IT-20 C C E D D C A C  
20 မောင်သန့်ဇင်ထွန်း 1G IT-21 C C C E E D B D  
21 မရွှန်းပြည့်အောင် 1G IT-22 C C D D E B A C  
22 မဇာဇာစိုး 1G IT-23 B C B B A A A A  
23 မောင်ကောင်းခန့်ကျော် 1G IT-24 C C C E C C A C  
24 မောင်ဟိန်းထက်ဇော်(၂) 1G IT-25 B C C D C A A A  
25 မနှင်းနှင်းအေး 1G IT-26 B B B C C A A C  
26 မောင်ဇေယျာပြည့်စုံ 1G IT-27 C C B C C B A A  
27 မဆွေငြိမ်းအေး 1G IT-28 B C C C D B C B  
28 မောင်စိုင်းအောင်ထွန်းလင်း 1G IT-29 C D C E E C C C  
29 မောင်ဇေပိုင်ထက် 1G IT-30 B B B C C B B B  
30 မောင်ကျော်ဇင်သူ 1G IT-31 C D D E C B C C  
31 မောင်ခန့်ညားသန့် 1G IT-32 C B D E D C C D  
32 မောင်စိုင်းဝန်းထောင်း 1G IT-33 D C E E C B B C  
33 မယဉ်ယဉ်မိုး 1G IT-34 B B B C B A A A  
34 မောင်နောင်ရဲရင့် 1G IT-35 B C C D C B A C  
35 မောင်ဝေဇင်ဘို 1G IT-36 C C C E C C C D  
36 မောင်ကျော်မင်းခန့် 1G IT-37 B B C E B A C B  
37 မောင်ဇင်ငြိမ်းမောင် 1G IT-38 C D C D C C C C  
38 မကေဇင်ထက် 1G IT-39 C C C E E B E D  

 

ညနေပိုင်းသင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌                    
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Industrial Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ သော ဘာသာ ရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
 1. Myanmar
 2. English
 3. Mathematics
 4. Engineering Science
 5. Engineering Mechanics
 6. Workshop Technology
 7. Principles of Electrical & Electronics Technology
 8. Basic Technical Drawing

 

ပုံမှန်သင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ် 1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌မောင်မျိုးထက်ကျော် 1GIE-1  C C  C D E B E D  
2  မောင်သီဟဇော် 1GIE-2  C B D E E C C D  
3  မော်ငစည်သူကျော် 1GIE-3   B A B C A A A A  
4  မောင်စိုင်းမောင်လှိုင်း 1GIE-4   D B E E E B D C  
5  မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ 1GIE-5   C C C D A C D A  
6  မဝင့်နန္ဒာအောင် 1GIE-6   B C D D E A D D  
7  မပန်းဝေဝေဖူး 1GIE-7   B B C C C A C A  
8  မဖြိုးသဇင်ကို 1GIE-8  B C D D D B C A  
9  မမြယွန်းဘုံ 1GIE-9   B B D D D A D B  
10  မောင်မင်းထိုက်စံ 1GIE-10   B A C C B A D B  
11  မောင်ရှင်းသန့်ကို 1GIE-11   C B C D E B D C  
12  မောင်အောင်မြတ်မင်း 1GIE-12   D C D D E C E D  
13  မစမ်းသီတာလှိုင် 1GIE-13   D D D E D E D A  
14  မောင်မင်းခန့်ထက် 1GIE-14   C C D E D A D C  
15  မောင်မိုးသက်ကို 1GIE-15   C D E E E E E C  
16  မဝင့်ဝင့်ထည် 1GIE-16   B C C C C A D A  
17  မောင်အာကာကျော် 1GIE-17   B C B C B A B A  
18  မောင်သူရဇော် 1GIE-18   C C C D D C C C  
19  မောင်အောင်ခန့်ဇော် 1GIE-19   B C C E E B E E  
20  မောင်ဇော်ရဲထက် 1GIE-20   B D C D B B C A  
21  မအိခိုင်နှင်း 1GIE-21   B B B B C A C A  
22  မသီရိရတနာကျော် 1GIE-22   B C E D E A D A  
23  မောင်မြတ်သူစိုး 1GIE-23   D E D E E E D D  
24  မအေးမာလာမြင့် 1GIE-24   B B B A A A B A  
25  မောင်ဇော်ရဲ 1GIE-25   B C B C A B B A  
26  မအေးပြည့်စုံ 1GIE-26   C C B C C C C A  
27  မောင်အောင်မျိုးသူ 1GIE-27   B D C D D C D D  
28  မောင်ကျော်ဇင်ထွန်း 1GIE-28  B C C D D A E C  
29  မောင်မြတ်မင်းခန့် 1GIE-29  C C D D E B D B  
30  မောင်ဇော်ဝဏ္ဏ 1GIE-30  C C D E E C C A  
31  မောင်စိုးဝေဠု 1GIE-31  C C E E E C E E  
32  မောင်စံလင်းထင် 1GIE-32   D D E E E C E D  
33  မောင်အောင်ဇော်ထက် 1GIE-33   B C C C B A C A  
34  မောင်ပိုင်သက်ကို 1GIE-34  D D E E E D D D  
35  မောင်နေစိုးသူ 1GIE-35  B B C C E B D B  
36  မောင်ထွန်းမင်းကို 1GIE-36  C D C C C B C B  

 

ညနေပိုင်းသင်တန်း

 

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်  1 2 3 4 5 6 7 8 Remark
1  ‌                    
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 

Contact

လမ်း ၇၀နှင့်၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊

မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်း

Supported By

Image

Search